STÁTNÍ DOTACE NA SPORT

Realizace závlahy přírodního i umělého hřiště

s úhradou až 80 % nákladů.

Dotace kabina

Národní sportovní agentura poskytuje dotace na vybudování závlahy sportoviště.

Díky programu Kabina můžete vybudovat závlahu vašeho fotbalového hřiště s 80% příspěvkem státu. 

9

Dotace jsou určeny pro obce do 3 000 obyvatel, spolky, příspěvkové organizace i školy

9

Dotace na závlahy je možné čerpat až do výše 1 600 000 Kč

9

Finance jsou přidělovány dle pořadí přijatých žádostí

9

Kompletní podklady pro žádost je možné připravit s předstihem

9

Zavlažovací systém hřiště šetří čas i peníze

Irriga - Dotace na sport

Chcete žádat o dotace na závlahu vašeho sportoviště? Kontaktujte nás a společně najdeme řešení přímo pro vás.

Jak požádat o dotace na sport?

Jak požádat

o dotace na sport?

Chcete vybudovat závlahu sportoviště a žádat o finanční příspěvek od Národní sportovní agentury?

My vás procesem rádi provedeme.

1. nezávazná konzultace

Kontaktujte nás a společně probereme vaše představy a možnosti instalace závlahy na vašem sportovišti.

2. dotace kabina

Zjistíme, zda jste vhodným žadatelem o finanční příspěvek na realizaci závlahy. Aktuální podmínky pro poskytnutí dotace zveřejňuje Národní sportovní agentura.

3. příprava dokumentace

Pomůžeme vám připravit podklady pro podání žádosti, konkrétně technickou zprávu, výkresovou část a rozpočet. Zkrátka zpracujeme kompletní dokumentaci pro žádost o dotaci na hřiště.

4. podání žádosti o finanční podporu

Po vyhlášení výzvy podáte žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím Jednotného dotačního potrtálu Ministerstva financí. O získání dotace na závlahu rozhoduje pořadí přijatých žádostí.

5. instalace závlahy

Ve stanoveném termínu instalujeme na vašem sportovišti zavlažovací systém. Vše bude hotové za 3-5 dnů, proto naše práce nenaruší plán zápasů vašeho týmu. Naučíme vás závlahu obsluhovat a v případě potřeby se na nás budete moci obrátit. Podívejte se na již realizované projekty.

Nezávazná konzultace

Kontaktujte nás a společně probereme vaše představy a možnosti instalace závlahy na vašem sportovišti.

Dotace kabina

Zjistíme, zda jste vhodným žadatelem o finanční příspěvek na realizaci závlahy. Aktuální podmínky pro poskytnutí dotace zveřejňuje Národní sportovní agentura.

Příprava dokumentace

Pomůžeme vám připravit podklady pro podání žádosti, konkrétně technickou zprávu, výkresovou část a rozpočet. Zkrátka zpracujeme kompletní dokumentaci pro žádost o dotaci na hřiště.

Podání žádosti o dotaci

Po vyhlášení výzvy podáte žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím Jednotného dotačního potrtálu Ministerstva financí. O získání dotace na závlahu rozhoduje pořadí přijatých žádostí.

Instalace závlahy

Ve stanoveném termínu instalujeme na vašem sportovišti zavlažovací systém. Vše bude hotové za 3-5 dnů, proto naše práce nenaruší plán zápasů vašeho týmu. Naučíme vás závlahu obsluhovat a v případě potřeby se na nás budete moci obrátit. Podívejte se na již realizované projekty.

Zavlažování fotbalového hřiště

Zavlažování

fotbalového  hřiště

Fotbalové trávníky jsou nejvíce namáhány a na jejich regeneraci není v sezóně mnoho času.

Správná péče o trávník zahrnuje zajištění vhodných podmínek pro jeho obnovu. A dostatečná závlaha je opravdu důležitá. 

IRRIGA - úspora vody instalováním závlahy

Spotřeba vody

Denní spotřeba vody na závlahu fotbalové hřiště o rozměrech 150 x 60 m je 22 – 33 m3. Správně nastavená závlaha šetří nejen peníze, ale i čas správce hřiště.

Irriga - dotace kabina - favicon

Instalace závlahy

Dle využitého zdroje vody je možné závlahový systém rozděli do 12 nebo 24 sekcí. Návrh instalace vždy vytváříme inivuálně s ohledem na dané sportoviště.

Irriga - dotace na závlahy - automatizace

Automatizace závlahy

Závlažovací systém dávkuje vodu dle aktuální potřeby hriště. Jednotka závlahy zohledňuje například svit slunce či vlkhost trávníku.

Chcete i vy vybudovat závlahu trávníku? Kontaktujte nás. Navrhneme řešení přímo pro vaše sportoviště.